"przyciąganie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyciąganie" po polsku

przyciąganie

rzeczownik
 1. attraction **
  • pociąg, przyciąganie (napięcie emocjonalne, także seksualne) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The attraction between me and my husband has faded. (Pociąg pomiędzy mną a moim mężem zanikł.)
   He could feel an attraction towards her. (On czuł pociąg do niej.)
  • przyciąganie (np. grawitacyjne) formal [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Not so long ago, scientists laughed at the idea of magnetic attraction. (Nie tak dawno temu uczeni drwili z koncepcji przyciągania magnetycznego.)
 2. pull *****
  • przyciąganie, oddziaływanie
   The moon's pull affects the seas. (Przyciąganie księżyca wpływa na morza.)
 3. pulling
 4. claiming
 5. magnetizing , także: magnetising British English
 6. grabbing
  • przyciąganie (np. uwagi)
czasownik
 1. attract ***
  • przyciągać (np. ludzi, zainteresowanie) [TRANSITIVE]
   The advertisement attracted me to this film. (Reklama przyciągnęła mnie do tego filmu.)
   They say that opposites attract. (Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają.)
   zobacz także: intrigue
  • pociągać, przyciągać (pod względem seksualnym) [TRANSITIVE]
   What attracted you to him? (Co przyciągnęło cię do niego?)
   Her beautiful body attracts him. (Jej piękne ciało pociąga go.)
  • przyciągać (np. metalowy obiekt, magnes) [TRANSITIVE]
   The magnet attracts the filings. (Magnez przyciąga opiłki.)
 2. bring *****
  • sprowadzić, przyciągać (np. ludzi w określone miejsce) [TRANSITIVE]
   What brings you here? (Co cię tutaj sprowadza?)
   He brought me here, but I don't know why. (On mnie tu sprowadził, ale nie wiem czemu.)
   The new fountain is supposed to bring many tourists to our small town. (Nowa fontanna ma przyciągnąć wielu turystów do naszego małego miasteczka.)
 3. draw , *****   [TRANSITIVE]
  A good teacher can draw the attention of the whole class. (Dobry nauczyciel potrafi przyciągnąć uwagę całej klasy.)
  The picture on the wall drew my attention. (Zdjęcie na ścianie przyciągnęło moją uwagę.)
 4. engage ***
  • zainteresować, przyciągać (np. uwagę, zainteresowanie) formal [TRANSITIVE]
   My article engaged the attention of the whole city. (Mój artykuł przyciągnął uwagę całego miasta.)
   Her outfits always engage a lot of attention. (Jej stroje zawsze przyciągają dużo uwagi.)
 5. pull *****
 6. claim *****
  • przyciągać (uwagę) [TRANSITIVE]
   My article claimed a lot of attention. (Mój artykuł przyciągnął wiele uwagi.)
   These red shoes claim the attention of men. (Te czerwone buty przyciągają uwagę mężczyzn.)
 7. arrest ***
  • przyciągać (np. uwagę) literary [TRANSITIVE]
   His queer behaviour arrested my attention. (Jego dziwne zachowanie przyciągnęło moją uwagę.)
   His story arrested my interest. (Jego historyjka przyciągnęła moje zainteresowanie.)
 8. beckon
 9. grab ***
  • przyciągać (czyjąś uwagę) informal [TRANSITIVE]
   I believe the message should be short in order to grab attention. (Uważam, że wiadomość powinna być krótka, żeby przyciągała uwagę.)
 10. magnetize , magnetise British English
 11. ply for hire British English , ply for trade
phrasal verb
 1. pull up **
phrasal verb
 1. pull somebody in
 2. bring somebody in * , także: bring in somebody **
  • przyciągnąć kogoś (np. klientów, kontrahentów)
   This advertisement will bring the clients in! (Ta reklama przyciągnie klientów!)
   Her recommendation brought in many people to our restaurant. (Jej rekomendacja przyciągnęła do naszej restauracji wielu ludzi.)
 3. pack somebody in

powered by  eTutor logo