"stir well" — Słownik kolokacji angielskich

stir well kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszaj dobrze
  1. stir czasownik + well przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Add the garlic and stir well for about 30 seconds.

powered by  eTutor logo