PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wzbudzać zaufanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzbudzać zaufanie" po polsku

"wzbudzać zaufanie" — Słownik kolokacji angielskich

inspire trust kolokacja
  1. inspire czasownik + trust rzeczownik = wzbudzać zaufanie
    Luźna kolokacja

    He is not a young man who inspires trust, would you say?