"gain one's trust" — Słownik kolokacji angielskich

gain one's trust kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zyskiwać czyjś zaufanie
  1. gain czasownik + trust rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The two even start to gain each other's trust again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo