"build trust" — Słownik kolokacji angielskich

build trust kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj zaufanie
  1. build czasownik + trust rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I'll do my best to build trust among the parties in the coalition."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo