TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"build support" — Słownik kolokacji angielskich

build support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz poparcie
  1. build czasownik + support rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The government needed symbols to build public support for a war.