BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"build support" — Słownik kolokacji angielskich

build support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz poparcie
  1. build czasownik + support rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The government needed symbols to build public support for a war.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo