BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"provide support" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "provide support" po angielsku

"provide support" — Słownik kolokacji angielskich

provide support kolokacja
  1. provide czasownik + support rzeczownik = udzielić wsparcia
    Bardzo silna kolokacja

    What we can't do is provide support for people who've got other financial means.

powered by  eTutor logo