BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"build confidence" — Słownik kolokacji angielskich

build confidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budź zaufanie
  1. build czasownik + confidence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But many let the small things go in an effort to build confidence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo