"wzbudzać podejrzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzbudzać podejrzenie" po polsku

"wzbudzać podejrzenie" — Słownik kolokacji angielskich

arouse suspicion kolokacja
 1. arouse czasownik + suspicion rzeczownik = wzbudzać podejrzenie
  Bardzo silna kolokacja

  I could not leave then else I'd have aroused suspicion.

excite suspicion kolokacja
 1. excite czasownik + suspicion rzeczownik = wzbudzać podejrzenie
  Luźna kolokacja

  There was no reason therefore why our appearance should excite suspicion.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo