PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wzbudzać podejrzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzbudzać podejrzenie" po polsku

"wzbudzać podejrzenie" — Słownik kolokacji angielskich

arouse suspicion kolokacja
  1. arouse czasownik + suspicion rzeczownik = wzbudzać podejrzenie
    Bardzo silna kolokacja

    I could not leave then else I'd have aroused suspicion.

excite suspicion kolokacja
  1. excite czasownik + suspicion rzeczownik = wzbudzać podejrzenie
    Luźna kolokacja

    There was no reason therefore why our appearance should excite suspicion.