"excite suspicion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "excite suspicion" po angielsku

"excite suspicion" — Słownik kolokacji angielskich

excite suspicion kolokacja
  1. excite czasownik + suspicion rzeczownik = wzbudzać podejrzenie
    Luźna kolokacja

    There was no reason therefore why our appearance should excite suspicion.