PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"arouse suspicion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "arouse suspicion" po angielsku

"arouse suspicion" — Słownik kolokacji angielskich

arouse suspicion kolokacja
  1. arouse czasownik + suspicion rzeczownik = wzbudzać podejrzenie
    Bardzo silna kolokacja

    I could not leave then else I'd have aroused suspicion.