"arouse one's curiosity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzbudzać czyjś ciekawość
  1. arouse czasownik + curiosity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her curiosity had been aroused more than she expected it to be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo