"arouse suspicions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "arouse suspicions" po angielsku

"arouse suspicions" — Słownik kolokacji angielskich

arouse suspicions kolokacja
Popularniejsza odmiana: arouse suspicion
  1. arouse czasownik + suspicion rzeczownik = rodzić podejrzenia
    Zwykła kolokacja

    I could not leave then else I'd have aroused suspicion.