PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"uaktywniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uaktywniać" po polsku

uaktywniać

czasownik
  1. enable ***   [przechodni]
    The bank will enable my credit card next week. (Bank uaktywni moją kartę kredytową w przyszłym tygodniu.)
    When did you enable your new account? (Kiedy uaktywniłeś swoje nowe konto?)
  2. activate *
  3. vivify

Powiązane zwroty — "uaktywniać"

przymiotnik
aktywny = active +5 znaczeń
inne