PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wzbudzanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzbudzanie" po polsku

wzbudzanie

rzeczownik
 1. actuation
 2. stoking
 3. igniting
czasownik
 1. command ***
  • wzbudzać, cieszyć się (np. uznaniem) [przechodni]
   The president should command respect. (Prezydent powinien wzbudzać szacunek.)
   Her novels command respect and satisfaction of millions of readers. (Jej powieści cieszą się szacunkiem i zadowoleniem milionów czytelników.)
 2. compel **
 3. evoke **
  • wzbudzać, wywoływać (np. uśmiech, reakcję, zainteresowanie) [przechodni]
   New virtual reality solutions at work evoke my interest. (Nowe rozwiązania wirtualnej rzeczywistości w pracy wywołują moje zainteresowanie.)
 4. arouse *
 5. excite *
 6. elicit *
 7. stir , ***
 8. ignite *
 9. activate *
 10. prompt **
 11. animate
 12. agitate
 13. reawaken
phrasal verb
 1. stir something up , stir up
czasownik
 1. awake **
  • rozbudzić, wzbudzić (np. jakieś emocje) oficjalnie
   Her baby has awoken my maternal instinct. (Jej dziecko rozbudziło we mnie instynkt macierzyński.)
 2. pique