BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"bring on something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bring on something" po angielsku

bring something on , także: bring on something *

phrasal verb
 1. wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
  The small cut brought the infection on. (Małe zadraśnięcie wywołało zakażenie.)
  What has brought on the war in 1939? (Co wywołało wojnę w roku 1939?)
  link synonim: cause
 2. przyspieszać coś, przyspieszać wzrost czegoś (np. warzyw, roślin)
phrasal verb
 1. ściągnąć coś na kogoś, przyciągnąć coś do kogoś (np. klęskę, nieszczęście)
  She will bring bad luck on us. (Ona ściągnie na nas pecha.)
  You brought disgrace on the whole family. (Ściągnąłeś hańbę na całą rodzinę.)

powered by  eTutor logo