"przyspieszać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyspieszać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. accelerate **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He pushed the gas pedal and the car started accelerating. (On wcisnął pedał gazu i samochód zaczął przyśpieszać.)
  The car behind me accelerated and overtook me. (Samochód za mną przyspieszył i mnie wyprzedził.)
  link synonimy: speed up, advance
 2. spur **
  • ponaglać, przyspieszać
   Don't spur me! I'm moving as fast as I can. (Nie ponaglaj mnie! Działam tak szybko, jak mogę.)
 3. precipitate   formal
 4. quicken
 5. spurt , także: spirt
 6. expedite
 7. catalyse British English , catalyze American English
 8. quetch   old use
phrasal verb
 1. speed up *  
  The truck speeded up going down the hill. (Ciężarówka przyśpieszyła jadąc w dół wzgórza.)
  link synonim: accelerate
 2. push on
 3. hot up
 1. gather way

przyspieszać coś

phrasal verb
 1. bring something on , także: bring on something *
 2. step something up  
 3. speed something up , speed up something *  
  British government is trying to speed up the process of reform. (Brytyjski rząd próbuje przyśpieszyć proces reform.)
  Adding water to the solution speeds the reaction up. (Dodanie wody do roztworu przyspiesza reakcję.)
 4. bring something forward , także: bring forward something

Powiązane zwroty — "przyspieszać coś"

rzeczownik
przyspieszanie = expediting +3 znaczenia