"conservation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "conservation" po angielsku

conservation **

rzeczownik
 1. ochrona zabytków [niepoliczalny]
  Even though we are constantly building new things, we cannot forget about the conservation of the old buildings. (Mimo tego, że cały czas budujemy nowe rzeczy, nie możemy zapominać o ochronie zabytków.)
 2. zachowanie, ochrona (np. zagrożonych gatunków zwierząt, przyrody)
  There was only one thing to consider now, the conservation of human life. (Pozostała tylko jedna rzecz: ochrona ludzkiego życia.)
  The ecologists are fighting for the conservation of this species. (Ekologowie walczą o ochronę tego gatunku.)
 3. zachowanie, powstrzymanie od zmiany lub straty (np. energii)
  Conservation is a very important part of a national energy policy. (Oszczędzanie energii jest bardzo ważną częścią narodowej polityki energetycznej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. konserwacyjny (dot. ochrony zabytków)
  This is a conservation site. (To teren konserwacyjny.)

Powiązane zwroty — "conservation"

czasownik
conserve = zachowywać, chronić, konserwować (np. lasy, zwyczaje) +2 znaczenia
rzeczownik
kolokacje

powered by  eTutor logo