KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"promote conservation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj ochronę
  1. promote czasownik + conservation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Such a policy would impose a stiff energy tax to promote conservation.

powered by  eTutor logo