"brief stop" — Słownik kolokacji angielskich

brief stop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótka przerwa
  1. brief przymiotnik + stop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After a brief stop, we were on our way once more.