"final stop" — Słownik kolokacji angielskich

final stop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnia przerwa
  1. final przymiotnik + stop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The final stop was Kandahar's main hospital, back toward the center of town.

    Podobne kolokacje: