"entirely possible" — Słownik kolokacji angielskich

entirely possible kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie możliwy
  1. entirely przysłówek + possible przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    It's entirely possible he may not be able to come back.