"entirely new" — Słownik kolokacji angielskich

entirely new kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie nowy
  1. entirely przysłówek + new przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Success could open the way to an entirely new technology.