"entirely different" — Słownik kolokacji angielskich

entirely different kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie inny
  1. entirely przysłówek + different przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The man in the lead was of an entirely different cut.