"entirely sure" — Słownik kolokacji angielskich

entirely sure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie pewny
  1. entirely przysłówek + sure przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm not entirely sure why it was so important to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo