BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"absolutely sure" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely sure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie pewny
  1. absolutely przysłówek + sure przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    He looked at him again, just to make absolutely sure.

powered by  eTutor logo