"root for" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "root for" po angielsku

phrasal verb
 1. dopingować kogoś, kibicować komuś  AmE
  He's rooting for the Lakers. (On dopinguje Lakersów.)
  I will be in the audience and I will root for you. (Będę na widowni i będę ci kibicować.)
  przeciwieństwo: root against somebody

"root for" — Słownik kolokacji angielskich

root for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dopinguj
 1. root czasownik + for przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Even those of us who tried so hard to root for him.

  Podobne kolokacje: