"korzeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "korzeń" po polsku

korzeń

obrazek do "root" po polsku obrazek do "radix" po polsku
rzeczownik
 1. root ***
  • korzeń (drzewa, rośliny) [policzalny]
   This tree has got really thin roots. (To drzewo ma naprawdę cienkie korzenie.)
   Roots transport water to a plant. (Korzenie transportują wodę do rośliny.)
  • korzeń (np. zęba), cebulka (np. włosa) [policzalny]
   The root of a hair is the place where dandruff appears. (Korzeń włosa jest miejscem, gdzie pojawia się łupież.)
   The conditioner reaches the roots of your hair. (Ta odżywka dociera do cebulek włosów.)
 2. plant root  
 3. radix

"korzeń" — Słownik kolokacji angielskich

plant root kolokacja
 1. plant rzeczownik + root rzeczownik = korzeń
  Bardzo silna kolokacja

  However, it is also heavy, and, if the system does not provide continuous water, the plant roots may dry out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo