"zakorzeniać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakorzeniać się" po polsku

zakorzeniać się

czasownik
 1. root ***   [nieprzechodni]
  This plant will root in summer. (Ta roślina zakorzeni się w lecie.)
 2. take root
idiom
 1. take root , take hold *
  • zakorzeniać się (zacząć być akceptowanym, utrwalać się)
czasownik
 1. anchor ***
  • zakorzeniać, zakorzenić
   His views are anchored in a leftish vision of society. (Jego poglądy są zakorzenione w lewicującej wizji społeczeństwa.)
 2. engrain , ingrain

Powiązane zwroty — "zakorzeniać się"

rzeczownik
korzeń = root +2 znaczenia

"zakorzeniać się" — Słownik kolokacji angielskich

take hold kolokacja
 1. take czasownik + hold rzeczownik = zakorzeniać się (zacząć być akceptowanym, utrwalać się)
  Bardzo silna kolokacja

  As the fire took hold, the police began to close in on the building.

  Podobne kolokacje:
take root kolokacja
 1. take czasownik + root rzeczownik = zakorzeniać się (zacząć być akceptowanym, utrwalać się)
  Bardzo silna kolokacja

  More important, a different culture has taken root at the major record companies.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo