"przeprowadzać badania naukowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeprowadzać badania naukowe" po polsku — Słownik angielsko-polski

przeprowadzać badania naukowe

opportunity to gain new
czasownik
 1. research , *****
  • badać, przeprowadzać badania naukowe [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He researches on animals. (On prowadzi badania naukowe na zwierzętach.)
   She is researching into their background. (Ona bada ich pochodzenie.)
   I'm researching the cause of autism. (Prowadzę badania naukowe nad przyczyną autyzmu.)

Powiązane zwroty — "przeprowadzać badania naukowe"

czasownik