"przebadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przebadać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przebadać [TRANSITIVE]

examine | meaning of examine in Longman Dictionary of Contemporary ...
czasownik
 1. examine ****
  • badać, przebadać (np. w szpitalu) [TRANSITIVE]
   You need to be thoroughly examined. (Musisz być gruntownie przebadana.)
   Please take off your shirt, I need to examine you. (Proszę zdjąć koszulę, muszę pana zbadać.)
 2. search ****
  • badać, przebadać [TRANSITIVE]
   I've been searched by my cardiologist. (Zostałem przebadany przez mojego kardiologa.)
   My doctor searched me. (Mój lekarz mnie przebadał.)
phrasal verb
 1. check something over
  • przebadać coś, badać coś (np. zdrowie, krew)
   After the second fainting, she decided to check her blood over. (Po drugim zemdleniu, postanowiła przebadać sobie krew.)

Powiązane zwroty — "przebadać"

czasownik
badać = research +14 znaczeń
phrasal verb
idiom