"analyse" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "analyse" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
  1. analizować, robić analizę, badać [TRANSITIVE]
    You need to analyse the topic first. (Musisz najpierw przeanalizować temat.)
    They are still analysing the data. (Oni wciąż analizują dane.)
    Let's analyze the sales figures for the last two months. (Przeanalizujmy wyniki sprzedaży z ostatnich dwóch miesięcy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.