"film titled" — Słownik kolokacji angielskich

film titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film zatytułował
  1. title czasownik + film rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Women's rights groups helped in the production of a film titled "Who will cast the first stone?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo