"film directed" — Słownik kolokacji angielskich

film directed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film kierował
  1. direct czasownik + film rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was his first chance to direct a film in four years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo