film

film, movie, motion picture, moving picture

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

The film was so boring, I fell asleep watching it. = Film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie jego oglądania.