"klisza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klisza" po polsku — Słownik angielsko-polski

klisza

rzeczownik
 1. film *****
  • film, klisza [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Film has an incredible ability to record detail in a very stable form. (Film fotograficzny ma niewiarygodną zdolność do utrwalania szczegółów w stabilnej formie.)
   He removed the film from his old camera. (On wyjął kliszę ze swojego starego aparatu.)
 2. plate ***  
  My daughter doesn't know what a plate is. (Moja córka nie wie, czym jest klisza.)
  We used to print plates. (Kiedyś wywoływaliśmy klisze.)
 3. photographic film

"klisza" — Słownik kolokacji angielskich

photographic film kolokacja
 1. photographic przymiotnik + film rzeczownik = błona fotograficzna, film fotograficzny, klisza
  Silna kolokacja

  A normal photographic film can hold up to 40 pictures.

Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!