"romans" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "romans" po polsku

romans

Romance Movies to Watch in February | The Girl Is Poison
rzeczownik
 1. affair , *** , love affair   [COUNTABLE]
  He once had an affair with a married woman. (On kiedyś miał romans z zamężną kobietą.)
  His love affair with his secretary ended up in engagement. (Jego romans z sekretarką zakończył się zaręczynami.)
  I wish I never had this love affair. (Żałuję, że w ogóle wdałem się w ten romans.)
  link synonim: romance
 2. romance **   [COUNTABLE]
  It wasn't anything serious, just a holiday romance. (To nie było nic poważnego, po prostu wakacyjny romans.)
  I still can't get over this romance. (Wciąż nie mogę dojść do siebie po tym romansie.)
  link synonim: affair
 3. romance ** , romance novel
  • romans (rodzaj literacki)
   He liked reading romance novels. (On lubił czytać romanse.)
 4. love story
  • historia miłosna, romans
   Not all love stories end with "happily ever after." (Nie wszystkie historie miłosne kończą się "i żyli długo i szczęśliwie".)
 5. liaison , *
  • romans, związek, stosunek [COUNTABLE]
   Any liaison with this woman would be dangerous. (Jakikolwiek związek z tą kobietą byłby niebezpieczny.)
 6. intrigue *  
  Everyone knows about your intrigue with her. (Wszyscy wiedzą o twoim romansie z nią.)
 7. extramarital affair  
 8. romance film
 9. romantic novel
 10. romantic fiction
  • romans (gatunek literacki)
 11. adulterous relationship
 12. romaunt
phrasal verb
 1. fool around
czasownik
 1. have an affair  

"romans" — Słownik kolokacji angielskich

 1. extramarital przymiotnik + affair rzeczownik = romans
  Bardzo silna kolokacja

  Only 17 percent said they would not vote for those who had extramarital affairs.

  Podobne kolokacje:
love affair kolokacja
 1. love rzeczownik + affair rzeczownik = romans
  Bardzo silna kolokacja

  She had seen a number of love affairs run their course.

  Podobne kolokacje:
love story kolokacja
 1. love rzeczownik + story rzeczownik = historia miłosna, romans
  Bardzo silna kolokacja

  Going into the hall was the first step in a love story.

  Podobne kolokacje:
romance novel kolokacja
 1. romance rzeczownik + novel rzeczownik = romans (rodzaj literacki)
  Bardzo silna kolokacja

  Of the entire American population, 24.6% read at least one romance novel in 2008.

  Podobne kolokacje:
romantic novel kolokacja
 1. romantic przymiotnik + novel rzeczownik = romans, powieść romantyczna
  Silna kolokacja

  The story was used as the basis for a romantic novel.

romance film kolokacja
 1. romance rzeczownik + film rzeczownik = romans (gatunek filmowy), film romantyczny
  Zwykła kolokacja

  Nine is a 2009 musical romance film directed and produced by Rob Marshall.

  Podobne kolokacje:

podobne do "romans" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "romans" po angielsku

rzeczownik
przymiotnik
czasownik

powered by  eTutor logo