"Consumer Affair" — Słownik kolokacji angielskich

Consumer Affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sprawa konsumencka
  1. consumer rzeczownik + affair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For services to the Police, the law, and consumer affairs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo