"new novel" — Słownik kolokacji angielskich

new novel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa powieść
  1. new przymiotnik + novel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Among these new novels one might find an answer to several such questions.

    Podobne kolokacje: