growth = wzrost, rośnięcie

Picture of Exponential Growth

Źródło: http://www.mathwarehouse.com/exponential-growth/graph-and-equation.php

wzrost, rośnięcie

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

There has been a sudden growth in the number of the unemployed. = Nastąpił nagły wzrost w liczbie osób bezrobotnych.