wzrost, rośnięcie

growth

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

There has been a sudden growth in the number of the unemployed. = Nastąpił nagły wzrost w liczbie osób bezrobotnych.