Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"expansion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "expansion" po angielsku

expansion **

rzeczownik
 1. wzrost [policzalny lub niepoliczalny]
  This year, we are going to see a major expansion. (Tego roku będziemy świadkami znacznego wzrostu.)
  The expansion of unemployment is frightening. (Wzrost bezrobocia jest zatrważający.)
  link synonim: growth
 2. rozwój, ekspansja (np. firmy) [policzalny lub niepoliczalny]
  They block our expansion in that direction, and we block theirs in this. (Oni blokują nasz rozwój w tamtym kierunku, a my blokujemy ich rozwój w tym.)
  Their rapid and unexpected expansion surprised everyone. (Ich nagła i nieoczekiwana ekspansja zaskoczyła wszystkich.)
 3. rozwinięcie (np. prostego pomysłu) [policzalny]
  Human speech is a vast qualitative expansion over animal communication systems. (Ludzka mowa jest ogromnym rozwojem jakościowym zwierzęcych systemów komunikacyjnych.)
  The expansion of their ideas brought him a lot of money. (Rozwinięcie ich pomysłu dało mu dużo pieniędzy.)
 4. rozprężanie się (np. w silniku) termin techniczny
 5. rozszerzanie się (np. gazu) termin techniczny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.