"major expansion" — Słownik kolokacji angielskich

major expansion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny rozwój
  1. major przymiotnik + expansion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In early May 2011, the first major expansion of the system was made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo