BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szybki wzrost" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szybki wzrost" po polsku

"szybki wzrost" — Słownik kolokacji angielskich

rapid expansion kolokacja
 1. rapid przymiotnik + expansion rzeczownik = szybki wzrost
  Bardzo silna kolokacja

  There is going to be a lot of rapid expansion.

rapid rise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki wzrost
 1. rapid przymiotnik + rise rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "How else can you explain the very rapid rise in the market price?"

rapid increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki wzrost
 1. rapid przymiotnik + increase rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  But recently there has been a rapid increase in the number of schools.

quick rise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki wzrost
 1. quick przymiotnik + rise rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She had a quick rise to prominence in 2012 while still a teenager.

swift rise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki wzrost
 1. swift przymiotnik + rise rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The slow rise and then the swift rise to power together.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo