BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"significant increase" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczący wzrost
  1. significant przymiotnik + increase rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was a significant increase on the 1820 figure of 120.

powered by  eTutor logo