"sharp rise" — Słownik kolokacji angielskich

sharp rise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagły wzrost
  1. sharp przymiotnik + rise rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result there was a sharp rise in local business.

powered by  eTutor logo