BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"slight rise" — Słownik kolokacji angielskich

slight rise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielki wzrost
  1. slight przymiotnik + rise rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From a slight rise they looked down on at least six hundred animals.

powered by  eTutor logo