TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"rosnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rosnąć" po polsku

rosnąć

obrazek do "grow" po polsku obrazek do "grow" po polsku
czasownik
 1. grow , *****
  • rosnąć [nieprzechodni]
   My dog has grown and it is quite big now. (Mój pies urósł i teraz jest całkiem duży.)
   You're growing so fast! (Rośniesz tak szybko!)
   Hair grows 1 cm per month. (Włosy rosną 1 cm miesięcznie.)
  • rosnąć (o roślinach) [nieprzechodni]
   Our palm trees are growing. (Nasze palmy rosną.)
   The tree in my garden grows really fast. (Drzewo w moim ogrodzie rośnie naprawdę szybko.)
  • rosnąć, wzrastać (o liczbie czegoś) [nieprzechodni]
   The number of married couples has grown recently. (Liczba małżeństw wzrosła w ostatnim czasie.)
 2. develop ***** , także: develope dawne użycie
  • rozwijać, rosnąć [przechodni/nieprzechodni]
   A short story eventually developed into a full-scale novel. (Krótkie opowiadanie w końcu rozwinęło się do pełnej powieści.)
   The exercise is designed to develop the shoulder and back muscles. (Ćwiczenie jest opracowane do rozwijania mięśni ramion i pleców.)
 3. rise *****
  • rosnąć (np. w siłę albo do pozycji kogoś) [nieprzechodni]
   Nobody expected him to rise in power so quickly. (Nikt sie nie spodziewał, że on tak szybko urośnie w siłę.)
   After returning from Afghanistan, he rose to the rank of a hero. (Po powrocie z Afganistanu, on urósł do rangi bohatera.)
  • rosnąć, wzbijać się (być wysokim) [nieprzechodni]
   The skyscraper rises above the clouds. (Wieżowiec wzbija się ponad chmury.)
   That tree will rise above your house in three years. (To drzewo wzbije się ponad twój dom za trzy lata.)
   The sun rose above the top edge of the forest. (Słońce wzbiło się ponad szczytem lasu.)
  • rosnąć (np. gniew, smutek) [nieprzechodni]
   Her anger began to rise as she heard the news. (Jej gniew zaczął rosnąć kiedy usłyszała wieści.)
   Her sadness rose with every day. (Jej smutek rósł z każdym dniem.)
  • rosnąć (o cieście) [nieprzechodni]
   Pizza dough needs to rise for nearly an hour. (Ciasto na pizzę musi rosnąć przez prawie godzinę.)
   Leave the dough to rise for thirty minutes. (Zostaw ciasto żeby wyrosło przez trzydzieści minut.)
 4. soar **   [nieprzechodni]
  to go up
 5. proof **
  • rosnąć (o cieście)
 6. augment ,
 7. quicken
 8. vegetate
  • rosnąć (o roślinie)
phrasal verb
 1. go up ***
  • drożeć, rosnąć (o cenie)
   Food prices are constantly going up. (Ceny żywności stale rosną.)
   Petrol price has been going up constantly for the last three years. (Cena paliwa ciągle wzrasta przez ostatnie trzy lata.)
 2. puff up
 1. be on an upward trajectory