TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"powiększać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiększać coś" po polsku

powiększać coś

phrasal verb
 1. add to something ***
  • powiększać coś, zwiększać coś (np. zdenerwowanie, sławę)
   This new film will definitely add to her fame! (Ten nowy film zdecydowanie zwiększy jej sławę!)
   Be quiet and don't add to my anger. (Bądź cicho i nie powiększaj mojej złości.)
 2. bring something up , bring up something **
 3. blow something up , blow up something *
  • powiększać coś (np. zdjęcie)
   Blow the picture up, please, I want to see the details. (Powiększ to zdjęcie, proszę. Chcę zobaczyć szczegóły.)
   We saw him in the upper corner of the picture after we blew it up. (Zobaczyliśmy go w górnym rogu zdjęcia po tym, jak je powiększyliśmy.)
czasownik
 1. expand ***
 2. widen *
czasownik
 1. add *****   [przechodni]
  To add the picture click the left button. (Aby powiększyć obraz, należy kliknąć lewy przycisk.)
  The agent added the photo so that he could see the face of the murderer. (Agent powiększył zdjęcie, aby zobaczyć twarz mordercy.)
 2. compound **
 3. enlarge *  
  Could you enlarge this picture? (Czy mógłbyś powiększyć to zdjęcie?)
 4. magnify
  • powiększać, wyolbrzymiać
   Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
   He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
 5. heighten *
 6. augment ,
 7. amplify
 8. accrue
 9. supersize
 10. aggrandize AmE , aggrandise BrE
czasownik
 1. extend ***
 2. zoom in  
 3. quintuplicate
 4. embiggen   potocznie
phrasal verb
 1. bulk something out

Powiązane zwroty — "powiększać coś"

przymiotnik
wielki = big +17 znaczeń
idiom
rzeczownik
określnik
zaimek
czasownik
zwiększać = increase +6 znaczeń
phrasal verb