Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"okazały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okazały" po polsku

okazały

przymiotnik
 1. grand ***
  • okazały, wielki
   A grand old house was standing near the lake. (Okazały stary dom stał niedaleko jeziora.)
   Who is taking part in grand parade this year? (Kto bierze udział w wielkiej paradzie w tym roku?)
 2. imposing
 3. stately
  • okazały (np. budynek), majestatyczny (np. chód)
   This stately castle was built by my grandfather. (Ten okazały zamek został wybudowany przez mojego dziadka.)
 4. sumptuous
 5. grandiose
 6. splendid *
  • okazały (o budynku)  BrE
 7. showy
 8. tidy
  • okrągły, okazały (o sumie pieniędzy) potocznie
   I got a tidy sum for this. (Dostałem za to okrągłą sumkę.)
 9. palatial
 10. lordly
 11. dashy
czasownik
 1. show , *****
  • okazywać (np. emocje) [przechodni]
   Does it really show that much? (Czy to naprawdę aż tak widać?)
   She doesn't like to show any emotion. (Ona nie lubi okazywać jakichkolwiek emocji.)
 2. sport *****
  • nosić, okazywać, prezentować, mieć (na sobie, coś charakterystycznego, wyróżniającego się)
   He sported a black eye. (On miał podbite oko.)
   She sported a pair of beautiful earrings. (Ona nosiła parę pięknych kolczyków.)
 3. display ****
  • okazywać (np. uczucie) [przechodni]
   She doesn't display her real feelings often. (Ona nie za często okazuje swoje prawdziwe uczucia.)
   We can display emotions in different ways. (Możemy okazywać emocje na różne sposoby.)
 4. present *****
  • okazywać (np. przepustkę) [przechodni]
   You will be asked to present your pass. (Zostaniesz poproszony o okazanie swojej przepustki.)
   They let him go when he presented the permit to enter the building. (Oni puścili go, gdy okazał im przepustkę na wejście do budynku.)
 5. exert *
 6. manifest **
phrasal verb
 1. act out
phrasal verb
 1. turn out ***  
  It turned out that they weren't cousins, after all. (Ostatecznie okazało się, że oni nie byli kuzynami.)
  It turned out to be even better than I expected. (To okazało się być nawet lepsze, niż się spodziewałem.)
 2. come out ****  
  He came out to be a bad person. (On okazał się być złą osobą.)
  It came out to be a good idea. (To okazało się być dobrym pomysłem.)
  zobacz także: come out as
 3. fall out *
 4. turn out to be  
  to be found to be, to end up
  She turned out to be a famous actress. (Ona okazała się być słynną aktorką.)
  This may even turn out to be a surprise party! (To może nawet okazać się przyjęciem-niespodzianką!)
czasownik
 1. evince itself
czasownik
 1. prove ****   [przechodni]
  The task proved to be difficult. (Zadanie okazało się trudne.)
  Their hatred proved to be more powerful than our efforts. (Ich nienawiść okazała się silniejsza od naszych wysiłków.)
  Our mission has already proved a success. (Nasza misja już okazała się sukcesem.)
 2. emerge ***
 3. transpire
 1. show oneself
  • okazywać się (np. zdolnym do czegoś), pokazywać (np. jakąś umiejętność, cechę)
   He has shown himself to be a vulnerable person. (Okazał się być wrażliwą osobą.)
 1. come as something *
  • okazywać się czymś (np. rozczarowaniem, zaskoczeniem)
   Her response came as a surprise to him. (Jej odpowiedź okazała się zaskoczeniem dla niego.)